Centre del Ferrocarril

Fins a finals del segle XX l’estació de Móra fou una de les més importants de Catalunya. Descobreix el per què al Centre d’Interpretació del Ferrocarril de Móra la Nova.

centre del ferrocarril mora la nova 4

Ja a finals del segle XIX Móra la Nova es reconeix com a estació de primera categoria, gaudia d’una situació estratègica única, ja que hi confluïa la línia Reus – Saragossa i la línia Lleida – Tortosa (eix de l’Ebre). A més, era l’única estació existent entre Reus i Saragossa.

centre del ferrocarril mora la nova 2Durant la primera meitat del segle XIX a banda de ser la línia principal de connexió dels directes amb la resta de l’estat, l’estació de Móra esdevé punt de relleu de locomotores per ser equidistant de Barcelona i Saragossa, es per això que s’hi va instal·lar el dipòsit de locomotores i el taller de mitjana intervenció, els quals generaren des d’aleshores una intensa activitat. Amb els anys la tecnificació, la modernització i l’adaptació a les necessitats del sector ferroviari foren constants, com també el número de persones que hi treballaven i l’engrandiment de les seves instal·lacions, arribant al seu punt més àlgid als anys 50 del segle XX quan generava ocupació per a 1.000 persones.

centre del ferrocarril mora la nova

L’arribada de l’electricitat a la totalitat de la línia inicià el declivi i la desaparició de l’activitat ferroviària a Móra. Quan el 1981 entrà en servei l’electrificació de Móra a Saragossa es tancà el dipòsit i es retiraren les locomotores dièsel. Amb l’electricitat els trens ja no havien de canviar de màquina ni fer maniobres de classificació. L’estació de Móra deixava de ser funcional i estratègica.

centre del ferrocarril mora la nova 3

El conjunt arquitectònic que ha deixat la intensa activitat ferroviària a Móra es notable, es per això, que l’Associació per a la preservació del patrimoni Ferroviari i Industrial, treballa per a recuperar-lo i museïtzar-lo a través d’un projecte de Centre d’Interpretació del Ferrocarril. Actualment, ja s’ha posat en valor l’antic edifici d’enclavaments de l’estació. Aquest antic edifici, que fou construït el 1928 per a controlar la circulació dels trens, forma part del projecte de Centre d´Interpretació del Ferrocarril, i es pot contemplar i experimentar a través d’objectes, fotografies, plànols i un audiovisual, l’evolució dels sistemes de senyalització i comunicació ferroviària al llarg de la història. A l´exterior de l´edifici es poden visitar el pont giratori i el taller de locomotores.

pont giratori centre del ferrocarril de mora la nova